Udruga pčelara Nektar iz Preloga osnovana je 4. rujna 2013. godine, na inicijativu osnivača Ivice Balenta, Nenada Režeka i Vladimira Sabolića, koji su sazvali osnivačku Skupštinu. Cilj je suradnja s Hrvatskim pčelarskim savezom i drugim srodnim organizacijama. Udruga na dragovoljnoj osnovi razvija i unapređuje pčelarstvo na području Grada Preloga, kao i Međimurske županije, okuplja i aktivira članstvo, te razvija oblike stručnog obrazovanja članova. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji izdao je rješenje kojim se odobrava upis Udruge Pčelara Nektar Prelog, sa sjedištem u Prelogu, Glavna 51, u Registar udruga Republike Hrvatske.

 

VODSTVO UDRUGE

Predsjednik: Ivica Balent

Tajnik: Nenad Režek

Članovi upravnog odbora: Ivica Balent, Nenad Režek, Ivan Mihoci, Vladimir Sabolić, Dragutin Grabant, Zlatko Varga i Pavao Horvat

Članovi Nadzornog odbora: Stjepan Madić (predsjednik), Željko Mihocek i Stjepan Varga

Sukladno članku 21. Statuta izabrane su sljedeće osobe koje će predstavljati i zastupati Udrugu: Ivica Balent (predsjednik), Nenad Režek (tajnik) i Vlado Sabolić (član Upravnog odbora)