Home
Naslovnica
PDF Print E-mail

Dobro došli na web stranicu Udruge pčelara "Nektar" Prelog

 nektar 01Nektar je osnovna sirovina koju pčele koriste za izradu meda. Pčele ga isisivaju iz

 cvjetova, da bi u veličanstvenoj prirodnoj “tvornici”, košnici, te obogaćivanjem u svojim

 organizmima, iz nje proizvele med, hranu i lijek sastavljen od velikog broja  dragocjenih

 sastojaka. Ne čudi stoga što ga nazivaju “nektarom bogova”.

 

 Nektar su za naziv udruge izabrali članovi udruge osnovane 2013. godine u Prelogu,

 najmlađepčelarske udruge u Međimurju i šire.

 

 Druženje pčelara u prostorijama udruge je svake prve srijede u mjesecu u ljetnom

 vremenu od 20:00 sati, a u zimskom u 19:00

 Obavjest:

P O Z I V

Kojim se pozivate na redovnu izvještajnu Skupštinu udruge pčelara ,,NEKTAR“ Prelog koja
će se održati 20.01.2019. godine u Bistrou Barracuda d.o.o, ulica Kralja Zvonimira 30
Prelog s početkom u 09:30 sati.
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog tijela i to:
- radnog predsjedništva-predsjednik i dva člana
- zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
- verifikacijska komisija- 2 člana
2. Verifikacija članova (kvorum) skupštine
3. Prihvaćanje Poslovnika i dnevnog reda Skupštine
4. Izvješća
- predsjednika udruge za 2018. godinu
- blagajnika o financijskom poslovanju udruge u 2018 godini
- nadzornog odbora
5. Usvajanje podnijetih izvješća
6. Prijedlog programa rada Udruge za 2019. godinu
7. Prijedlog financijskog plana Udruge za 2019. godinu
8. Usvajanje prijedloga programa rada i financijskog plana za 2019. godinu
9. Riječ gostiju
10. Ostala pitanja i prijedlozi
11. Domjenak uz razmjenu mišljenja
Molimo da se odazovete godišnjoj skupštini
S poštovanjem, MEDNO

Članarina koji ne žele biti članovi HPS je 100,00 kuna
Pretplata na Hrvatsku pčelu, (članarina HPS-u), i članarina udruge je 300 kuna.(Poželjno je
uplatiti na Skupštini)

 


 

Poštovani pčelari,

Temeljem Programa kontrole i suzbijanja varooze u 2015. godini , tretiranje pčelinjih

zajednica protiv varooze na svim pčelinjacima u RH u skladu s ovim Programom je

obvezno.

Tretiranje protiv varooze mora se provesti najmanje jednom godišnje, u ljetnom

razdoblju (od 1. srpnja do 31. kolovoza).

U ljetnom tretiranju u 2015. godini za suzbijanje varooze na svim konvencionalnim

pčelinjacima preporuča se upotreba jednog od odobrenih VMP-a s popisa odobrenih VMP-a

pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Za praćenje učinkovitosti tretiranja pčelinjih zajednica protiv varooze u RH, pčelari su

dužni voditi kontrolu pada varoa.

Kontrola pada varoa Kontrola pada grinja V. destructor provodi se prije, tijekom i nakon

prvog ljetnog tretiranja, na pet pčelinjih zajednica u pčelinjacima do 50, te na 10% pčelinjih

zajednica u pčelinjacima većim od 50 pčelinjih zajednica. 1. Kontrolu prirodnog pada grinja

V. destructor, potrebno je započeti sedam dana prije početka tretiranja pčelinjih zajednica

VMP-om. Kontrolu prirodnog pada grinja V. destructor pčelar provodi pomoću testnih

uložaka koji se stavljaju na podnicu košnica. Sedmi dan od postavljanja, testni ulošci se vade

iz svih kontroliranih pčelinjih zajednica, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u

Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa. 2. Prilikom stavljanja VMP-a, u košnice se postavljaju

čisti testni ulošci, koji se pregledavaju dva puta za vrijeme tretiranja, 7. i 14. dan, a ukupan

broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga Programa. 3. Prilikom

vađenja iskorištenog VMP-a iz košnica, postavljaju se čisti testni ulošci, koji se vade za

sedam dana, a ukupan broj otpalih grinja V. destructor se bilježi u Obrazac 2. iz Priloga ovoga

Programa.

Svaki pčelar mora čuvati kopiju Obrasca 2, te je istu dužan dati na uvid prilikom

inspekcijskog nadzora i kontrole provođenja ove mjere.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane preporuča vođenje evidencija iz Obrasca 1

priloga.

Evidencija se mora čuvati 5 godina. Kao dokaz provedbe mjere kontrole varooze u

kalendarskoj godini, smatra se popunjeni obrazac 2 (preporučamo i Obrazac 1) koji sadrži

navedene podatke te dokaz o kupnji VMP-a (račun priznanica, recept).

 Obrasci za preuzimanje:

obrazac 1 preporucena evidencija koritenja vmp.pdfpdf button

obrazac 2 kontrola pada varoa.pdfpdf button

 

 
Design by studio VIPRO